Faraonische bouwkunst

 

De geschiedenis van de faraonische bouwkunst strekt zich uit over meer dan drieduizend jaar, van het einde van het neolithisch tijdperk tot de derde eeuw n.Ch.

De eerste grote bouwwerken die tot stand kwamen waren opgetrokken in bouwblokken uit Nijlslib vermengd met gehakt stro of riet, gedroogd in de zon: de z.g. tichelstenen.

Chronologisch overzicht van de voornaamste Bouwwerken

3100

Eerste tichelsteenarchitectuur: Koningsgraven te Abydos

2800

Graftempel in tichelsteen te Abydos en Hierakonpolis
Eerste toepassing van natuursteen

2650

Trappenpiramide in natuursteen te Saqqara

2600 - 2500

Gladde piramiden te Meidoem en Dasjoer

2500 - 2465

Piramiden van Cheops, Chefren en Mykerinos te Giza

2465 - 2325

Piramiden te Aboesir. Zonnetempels te Aboe Goerob

2325 - 2150

Piramiden te Saqqara, Tempels te Heliopolis en Boebasti
Rotsgraven in Midden- en Boven-Egypte

2150 - 2040

Kleine koningspiramiden te Saqqara

2040

Dodentempel van Mentoehotep II te Deir el-Bahari

2000

Stichting Amon-tempel te Karnak

1950

Witte Kapel van Sesostris I te Karnak

2000 - 1800

Tempels in alle steden van het land,
Piramiden te Lisjt, Dasjoer, Illahoen en Hawara
Rotsgraven in Midden-, en Opper-Egypte

1550 - 1070

Rotsgraven in Dal der Koningen,
Dodentempels in Thebe-West

1470

Dodentempel van Hatsjepsoet te Deir el-Bahari

1450

Tempel van Toethmosis III te Gebel Barkal (Sudan)

1360

Tempel van Amenothep III te Luxor en Soleb (Sudan)

1350

Aton-tempel van Amenothep IV te Karnak

1348 - 1335

Stad, tempels en graven te Amarna onder Echnaton

1325

Graf van Toetanchamon

1300

Tempel van Sethi I te Abydos

1250

Rotstempels van Ramses II te Aboe Simbel (Nubië)
Ramesseum te Thebe-West

1150

Dodentempel van Ramses III te Medinet-Haboe

750 - 664

Tempel te Gebel Barkal (Sudan)

700 - 600

Grote graven in het Assasf (Thebe-West)

500

Tempel in Charga-oase

400 - 350

Tempelgebouwen van delta tot Philae

250 v.C. - 3de E n.C.

Isis-tempel te Philae

237 - 71

Horus-tempel te Edfoe

150 v.C. - 250 n.C.

Chnoem-tempel te Esna

150 v.C. - 2de E n.C.

Tempel te Kom Ombo

54 v.C.- 60 n.C.

Hathor-tempel te Dendera

Einde pagina, terug naar boven

Bronvermelding:

“Egypte-Van de Prehistorie tot de Romeinen” van Dietrich Wildung